Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020 (Labour Cost Survey, LCS) ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den 20 april 2021. De arbetsgivare som ska lämna in uppgifter väljs ut med statistiska metoder. Föreskriften ges ut i SCB:s föreskriftssamling, som finns tillgänglig på SCB:s webb-sida. Föreskriften får nummer SCB-FS 2020:15 i föreskriftssamlingen.