Stridsåtgärderna träder i kraft måndagen den 22 juni 2020 om ingen överenskommelse nås innan dess.