Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk från den 17 november och om en utökad strejk från den 19 november.

Claes Stråth är tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Anders Hammarbäck är tidigare bland annat förhandlingschef på fackförbundet Vision.