Stridsåtgärderna bryter ut den 9 november om ingen uppgörelse träffas innan dess. Ärendet handläggs för Medlingsinstitutet av den faste medlaren Ralf Larsson.