Livs krävde kollektivavtal med företaget och i och med att IMSL går in i arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen omfattas företaget av kollektivavtal.

Därmed drar Livs tillbaka sitt varsel om de stridsåtgärder som skulle ha brutit ut den 9 november.