Byggnads hade varslat om strejk från fredagen den 27 november.

Avtalet bedöms ligga inom den kostnadsram som följer av industrins normerande avtal.

Medlare i förhandlingarna var Jan Sjölin, Anders Norberg och Ronny Wenngren.