Parterna har fram till klockan 13 på fredagen på sig att svara på hemställan. Om parterna accepterar den kommer förhandlingarna att återupptas den 1 oktober under de opartiska ordförandenas ledning och de avtal man nu har kommer att gälla till den 31 oktober.