– Det var den första medlingen i den här avtalsrörelsen och det känns bra att parterna kunde enas utan att gripa till stridsåtgärder, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Avtalet gäller liksom industrins avtal i 29 månader.

– Vi delar parternas uppfattning att avtalet ryms inom det kostnadsmärke på 5,4 procent som industrins avtal har satt, säger Irene Wennemo.

Medlare i förhandlingen var Gunilla Runnquist och Robert Schön.