Svensk Pilotförening har varslat om strejk för piloterna på SAS-avtalet från den 26 april.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för fackförbundet Kommunal.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Stefan Hult är tidigare bland annat departementsråd och planeringschef på Arbetsmarknadsdepartementet..