Syftet är att sörja för regelbundna samråd med övriga statistikanvändare, vilket är en viktig del i Medlingsinstitutets roll som ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.

Tid: Onsdag 6 december 2023 kl. 9.00–11.45 med efterföljande lunch
Kaffe serveras från kl. 8.30
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm (t-bana Skanstull)                  

Program:

Den officiella lönestatistiken – aktuell information
John Ekberg, statistikansvarig Medlingsinstitutet

De senaste utfallen från lönestrukturstatistiken
Peter Beijron, utredare Medlingsinstitutet

Projekt kring kollektivavtalens täckningsgrad
Thomas Ljunglöf, analytiker Medlingsinstitutet

Avtalsrörelsen 2023
Amanda Kinnunen, utredare Medlingsinstitutet

De senaste utfallen och information om konjunkturlönestatistiken
Petter Hällberg, makroekonom Medlingsinstitutet

Fikapaus

Medlingsinstitutets uppdrag att analysera lön- och inkomstskillnader mellan könen

John Ekberg och Peter Beijron

Lön efter möda eller lön efter kön? Kvinnor på svensk arbetsmarknad förr och nu

Maria Stanfors, Professor vid  Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Frågor och diskussion

Lunch

Registreringen är stängd för detta evenemang.