Medlingsinstitutet har beslutat att anställa Peter Lundström som IT-samordnare vid myndigheten.

Beslutet kan överklagas genom skrift som ska ställas till Statens överklagandenämnd. Överklagandeskriften ska ges in till Medlingsinstitutet senast tre veckor efter det att beslutet har anslagits på myndighetens anslagstavla.

Beslutet anslogs den 1 mars 2023.

Irene Wennemo

Generaldirektör