Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Europeiska minimilöner slår inflationen

Lönestatistik

Satsningar på att höja de lagstadgade minimilönerna är en av orsakerna till att löneökningstakten är högre i euroområdet än i Sverige de senaste kvartalen. Läs mer

Detta är avtalsrörelsen 2024

Kollektivavtal

Lönebildning

En dryg miljon anställda, främst i regioner och kommuner, ska få nya kollektivavtal 2024. Här gör vi en kort genomgång av den kommande avtalsrörelsen. Läs mer

Löneökningarna närmar sig inflationstakten

Lönestatistik

Hur lönerna faktiskt utvecklas i Sverige är ovanligt svårbedömt på grund av utdragna lokala löneförhandlingar, särskilt i offentlig sektor. Enligt preliminära uppgifter, som inte inkluderar retroaktiv lön, steg lönerna i hela ekonomin med 3,5 procent i augusti. Med hjälp av en modellskattning som tar hänsyn till retroaktiv lön förväntas ökningen bli 4 procent. Läs mer

Parterna har förmåga att hitta en väg framåt

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Även om det uppstod en del tvister om den närmare innebörden av märket för det andra avtalsåret, när det gäller LO-förbundens låglönesatsning, visar årets avtalsrörelse på parternas förmåga att hitta en väg framåt. Vid en internationell jämförelse är det extra tydligt. Regeringar i andra länder försöker lösa ett problem, minskande köpkraft för de med låga löner, men gör det på bekostnad av människors möjlighet att påverka sin egen ekonomiska situation och urholkar dessutom kollektivavtalens värde för stora grupper. Läs mer

Så ser det ut med lägstalöner

Lönebildning

Frågan om lägstalöner har varit på tapeten i olika sammanhang den senaste tiden. Dels i den pågående avtalsrörelsen, dels i samband med höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Här går vi igenom hur det ser ut med lägstalöner på svensk arbetsmarknad. Läs mer

Hur ofta leder varsel till strejk?

Medling och konflikt

Alla varsel leder inte till strejk eller andra stridsåtgärder. De senaste årens statistik över konflikter i förbundsförhandlingar visar att endast en mindre del av de varslade stridsåtgärderna realiserats. Dock kan ett varsel i sig få likartad ekonomisk effekt som en verkställd stridsåtgärd. Läs mer