Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Medlare utsedda i grön tvist

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Anders Lindström, Robert Schön och Ronny Wenngren att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Gröna arbetsgivare om ett nytt kollektivavtal för området trädgårdsanläggning. Läs mer

Nytt avtal klart för tågtrafiken

Medling och konflikt

Seko, SRAT, ST, Sveriges Ingenjörer och Tågföretagen har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om ett nytt kollektivavtal på spårtrafiksområdet. Detta innebär att de aviserade stridsåtgärderna dras tillbaka. Läs mer

Medlare utsedda i VVS-tvist

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin och Kurt Eriksson att medla i tvisten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Installatörsföretagen om ett nytt kollektivavtal för installations- och VVS-branschen. Läs mer

Medling i bemanningsbranschen

Medling och konflikt

På parternas begäran om medling har Medlingsinstitutet idag utsett Anders Hammarbäck och Sverker Rudeberg att medla i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Unionen och Kompetensföretagen. Läs mer

Hur har reallönerna utvecklats?

Lönestatistik

Hög inflation har påverkat reallöneutvecklingen inte bara i Sverige utan även globalt. I denna artikel går vi igenom hur de svenska reallönerna har utvecklats jämfört med andra länder. Läs mer

Medlingen utvidgas i tågkonflikt

Medling och konflikt

På begäran av parterna har Medlingsinstitutet i dag beslutat om medling i tvisten om nytt kollektivavtal mellan Tågföretagen och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna på spårtrafiksområdet. Läs mer

Medlare utsedda i målarkonflikt

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Åsa Kjellberg Kahn och Lenita Granlund att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige om ett nytt kollektivavtal. Läs mer

Medlare utsedda i tågkonflikt

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist, Bengt Huldt och Gerald Lindberg att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Tågföretagen om ett nytt kollektivavtal på spårtrafiksområdet. Läs mer