Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Medling om krav på kollektivavtal med bageri

Medling och konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Linbageriet i Alfta och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets medlare Carl Rydeman handlägger ärendet.

Detta är avtalsrörelsen 2023

Kollektivavtal

Lönebildning

Kommande avtalsrörelse är omfattande. Cirka 450 avtal ska omförhandlas under 2023 och dessa avtal omfattar cirka 2,2 miljoner anställda, där de märkessättande avtalen inom industrin löper ut den sista mars.

Medling om krav på kollektivavtal med slakteri

Medling och konflikt

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Lindegrens Slakteri i Båstad och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet.

Vi ser början på ett nytt samarbetsklimat på svensk arbetsmarknad

GD:s blogg

Lönebildning

Det nya trygghets- och omställningsavtalet och parternas gemensamma påverkansarbete när det gäller EU:s minimilönedirektiv är utmärkta exempel på ett nytt samarbetsklimat på svensk arbetsmarknad, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Så sätts minimilöner i vår omvärld

Lönebildning

Majoriteten av EU:s medlemsländer och även ett stort antal länder i vår omvärld har lagstadgade, nationella minimilöner. Den kostnadskris som nu drabbar världen sätter fokus på minimilönerna på flera sätt. Medlingsinstitutet går i en ny rapport igenom olika modeller för uppräkningen av dessa lönenivåer och vilket genomslag det har på lönebildningen.

Skriver uppsats om den svenska modellen

Lönebildning

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Arvid Åkerberg läser mastersprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Under hösten skriver han uppsats om Medlingsinstitutets roll och påverkan på arbetsmarknaden.

Löneökningstakten har återhämtat sig efter pandemin

Lönestatistik

Genomsnittslönen ökade med 3 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Samtidigt innebär den höga inflationen att reallönen minskade med 5,5 procent, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet.

Så ser löneutvecklingen ut i Europa och USA

Lönestatistik

När nu världens ekonomier har öppnat upp efter pandemin stiger lönerna snabbare än tidigare, räknat som årlig förändringstakt. Det senaste året har löneökningstakten varit högre i USA och Storbritannien än i euroområdet och Sverige, även om Europa har sett en viss uppgång under det andra kvartalet. Ett internationellt fenomen är att lönerna i tjänstebranscherna har ökat snabbare än i de varuproducerande branscherna de senaste åren.

Regeringens ekonomiska politik vilar i händerna på partsmodellen

GD:s blogg

Lönebildning

Det var länge sedan Sverige stod inför så stora ekonomiska utmaningar som idag. Hela Europa är drabbat av en eskalerande energikris som det är svårt att se något nära förestående slut på. Inflationen är rekordhög och just nu står det och väger: kommer de snabbt ökande priserna ”bara” leda till reallönesänkningar under dessa krigs- och krisår eller är det början på en uppåtgående pris- och lönespiral?

”Som medlare måste du kunna lyssna aktivt”

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Förhandlingserfarenhet, förmåga att lyssna och intresse för problemlösning. Det är några värdefulla egenskaper för att framgångsrikt kunna medla i en arbetstvist, enligt de rutinerade medlarna Gunilla Runnquist och Bengt Huldt.