Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Årsrapporten för år 2019

Övrigt

Pressmeddelande

Två uppmärksammade konflikter med hamnarbetare och piloter i huvudrollerna stod för alla de arbetsdagar som gick förlorade på grund av strejk eller lockout i förra årets avtalsförhandlingar. Det konstaterar Medlingsinstitutet i sin rapport om arbetsmarknaden år 2019.

Medling om krav på kollektivavtal med solcellsföretag

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Svea Renewable Solar i Sollentuna. Elektrikerna varslar om strejk.

Löneutvecklingen till och med november 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under de första elva månaderna 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med november månad förra året. Löneökningstakten år 2019 är därmed så här långt densamma som för helåret 2018.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löner

Övrigt

Kollektivavtalens lägsta löner verkar påverka hela arbetsmarknaden – även där det inte finns kollektivavtal. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med oktober månad i år. Löneökningstakten så här långt i år är därmed densamma som helåret 2018.

Begränsade öppettider

Övrigt

Medlingsinstitutets kansli har öppet mellan klockan 9 och 11 på vardagarna den 23-31 december.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med september månad i år. Löneökningstakten är därmed lika hög så här långt i år som under helåret 2018.

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Löner

Pressmeddelande

En låg ökning av produktiviteten efter finanskrisen 2008 är den viktigaste orsaken till att utrymmet för löneökningar har krympt. Lönebildningen har anpassats främst genom lägre påslag i den lokala lönebildningen utöver de centralt avtalade löneökningarna. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Vi finns på Youtube

Övrigt

Flera av Medlingsinstitutets konferenser finns på Youtube. Däribland den senaste om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.