Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Så ser det ut med lägstalöner

Lönebildning

Frågan om lägstalöner har varit på tapeten i olika sammanhang den senaste tiden. Dels i den pågående avtalsrörelsen, dels i samband med höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Här går vi igenom hur det ser ut med lägstalöner på svensk arbetsmarknad. Läs mer

Hur ofta leder varsel till strejk?

Medling och konflikt

Alla varsel leder inte till strejk eller andra stridsåtgärder. De senaste årens statistik över konflikter i förbundsförhandlingar visar att endast en mindre del av de varslade stridsåtgärderna realiserats. Dock kan ett varsel i sig få likartad ekonomisk effekt som en verkställd stridsåtgärd. Läs mer

Medlare utsedda i tvist om avtal för hemserviceföretag

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Åsa Kjellberg Kahn att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för hemserviceföretag. Läs mer

Lönerna ökar med 4 procent

Lönestatistik

Hur lönerna faktiskt utvecklas i Sverige är ovanligt svårbedömt på grund av utdragna lokala löneförhandlingar, särskilt i offentlig sektor. Enligt preliminära uppgifter, som inte inkluderar retroaktiv lön, steg lönerna i hela ekonomin med 3,4 procent i juli. Med hjälp av en modellskattning som tar hänsyn till retroaktiv lön förväntas ökningen bli 4 procent. Läs mer

Svensk modell har blivit storpolitik i Finland

GD:s blogg

Lönebildning

Den finska regeringen vill reformera lönebildningen i landet med Industriavtalet som förebild. Men en ny modell kan inte utformas genom att några få bestämmer och andra blir överkörda. Det behöver vara ungefär lika plågsamt och lika gynnsamt för alla parter om modellen ska hålla i längden, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Bistår med expertis om löneskillnad

Lönestatistik

Hur ska EU:s direktiv om lönetransparens genomföras i Sverige? Det är frågan som en statlig utredning ska svara på. John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, är en av experterna som knyts till utredningen. Läs mer

Räkna med medianlön eller genomsnittslön?

Lönestatistik

Genomsnittslön är ett vanligt förekommande mått när löneläget i olika yrkesgrupper ska belysas. I sammanhang där lönespridningen är stor kan dock medianlönen ge en mer rättvisande bild. Läs mer