Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Störningar i e-posten

Övrigt

Medlingsinstitutet har för närvarande störningar i den ingående e-posten.

Chanel tecknar kollektivavtal

Avtal

Chanel tecknar kollektivavtal med fackförbundet Handels som därmed drar tillbaka varslet om stridsåtgärder.

Avtal tecknat för bageri

Avtal

Fackförbundet Livs har dragit tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder mot bageri Ritorno i Stockholm.

Medlare utsedda i tvist om vårdavtal

Övrigt

Medlingsinstitutet utser Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Hudoteket tecknar kollektivavtal

Avtal

Hudoteket i Jönköping går in i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Därmed drar Handelsanställdas förbund tillbaka sit varsel.

Medling om krav på kollektivavtal med modeföretag

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Chanel i Stockholm och varslar om strejk.