Nyhetsarkiv: Medlingsinstitutet

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Ny föreskrift om statistikinsamling

Lönestatistik

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har beslutat om en statistikföreskrift som gäller från den 9 april 2020. Föreskriften gäller insamling av data till en EU-undersökning.

Årsrapporten för år 2019

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Två uppmärksammade konflikter med hamnarbetare och piloter i huvudrollerna stod för alla de arbetsdagar som gick förlorade på grund av strejk eller lockout i förra årets avtalsförhandlingar. Det konstaterar Medlingsinstitutet i sin rapport om arbetsmarknaden år 2019.

Irene Wennemo ny generaldirektör

Medlingsinstitutet

Irene Wennemo blir ny generaldirektör för Medlingsinstitutet från den 1 september. Det meddelade regeringen på lördagen.

Två nya föreskrifter

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet beslutade den 22 augusti 2019 två nya föreskrifter om den officiella lönestatistiken. Föreskrifterna gäller inlämning av uppgifter till konjunkturlönestatistiken och uppgifter om bonusar.

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2018".

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017: ”Ett unikt fredligt år”

Kollektivavtal

Lönebildning

Lönestatistik

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna. – Det är unikt i en avtalsrörelse av den omfattningen och ett tecken på hur väl den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.