Nyhetsarkiv: Lönebildning

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Avtal23: Förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtal

Lönebildning

Årets avtalsrörelse är långt ifrån slut – under hösten ska knappt 70 förbundsavtal omförhandlas. Störst bland de återstående avtalen är det statliga RALS-avtalet, som omfattar ca 130 000 anställda. Läs mer

Nya regler kan störa lönebildningen

GD:s blogg

Lönebildning

Att det finns ett brett stöd i riksdagen för ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare behöver inte betyda att det är rätt. Dagens regler är inte oproblematiska, men det finns en risk att regeringens förslag leder till ännu större problem, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Koll på genomförandet av minimilönedirektivet

Kollektivavtal

Lönebildning

Medlingsinstitutets utredare Anna Fransson är en av experterna i den grupp som på EU-kommissionens uppdrag ska bistå medlemsländerna när minimilönedirektivet nu ska införas. Läs mer

Förhandlingar om arbetstid minst lika svåra som de om lön

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Inför denna avtalsrörelse sa många fack att det enda som var viktigt var lön eftersom priserna hade ökat. Men det visade sig att de frågor som blev riktigt svåra handlade om något annat. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo reflekterar över arbetstid i månadens blogginlägg. Läs mer

Ett styrkebevis för modellen

GD:s blogg

Lönebildning

Medling och konflikt

Att stora och viktiga avtal förhandlats fram utan att Medlingsinstitutets medlare har behövt medverka är ett styrkebevis för den svenska modellen. Det visar att ansvaret för en väl fungerande lönebildning ligger hos parterna, skriver GD Irene Wennemo i månadens blogginlägg. Läs mer

De nordiska modellerna – en jämförelse

Lönebildning

Partsreglering, en hög organisationsgrad och industrinormering är några gemensamma drag i de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. Men det finns också saker som skiljer sig åt mellan länderna, till exempel är statens inblandning större i våra grannländer än i Sverige. Läs mer

Fortsatt hög organisering på arbetsmarknaden

Kollektivavtal

Lönebildning

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Ungefär lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna. Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare. Läs mer

Det som avgör är hur lönebildningen fungerar 

GD:s blogg

Lönebildning

I många länder behöver hela samhällsekonomin kylas ned för att löneökningarna inte ska bli så stora att de bidrar till en förhöjd inflationstakt. I Sverige, med en väl fungerande samordnad lönebildning, är det möjligt att anpassa löneökningstakten till vad som ger långsiktigt ökade reallöner, utan att behöva göra en lika stor nedkylning av ekonomin. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer

Kollektivavtal

Lönebildning

Antalet medlemmar i arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv fortsatte att öka under fjolåret. Samtidigt minskade antalet yrkesaktiva medlemmar inom LO, TCO och Saco. Det var framför allt LO:s förbund som fick färre medlemmar medan flera av TCO:s och Saco:s förbund hade en positiv medlemsutveckling under 2022. Läs mer

Vem har avtal med vem?

Kollektivavtal

Lönebildning

Under förra året tecknades flera nya huvudavtal och uppdaterade omställningsavtal på svensk arbetsmarknad. Men vem har avtal med vem? Vi reder ut. Läs mer