Åsa Kjellberg Kahn är tidigare bland annat förhandlingschef på arbetsgivarorganisationerna EIO och Installatörsföretagen. Hon är ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen och i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Åsa Kjellberg Kahn är också en av de personer som står till Medlingsinstitutets förfogande för medlingsuppdrag och gjorde sin första medling 2020.

– Medlingsinstitutet fyller en viktig roll på svensk arbetsmarknad. Efter många år som arbetsgivarföreträdare  i organisationsvärlden med allt vad det innebär i form av  arbete med olika arbetsmarknadsfrågor ska det nu bli mycket intressant att få se ännu en sida av den svenska modellen inifrån. Jag hoppas att jag i rollen som ledamot i insynsrådet  kan bidra på ett bra sätt med mina erfarenheter till Medlingsinstitutets verksamhet och till  förtroendet för myndigheten hos parter och allmänhet, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Att Medlingsinstitutet ska ha ett insynsråd regleras i Medlingsinstitutets instruktion. Insynsrådets huvudsakliga uppgift är att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

– Vi önskar vår nya ledamot välkommen till insynsrådet och ser fram emot ett gott samarbete, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Det är regeringen som utser ledamöterna och de förordnas för två år i taget. De övriga ledamöterna är:

Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör och tidigare vice riksbankschef och statssekreterare på Finansdepartementet.

Jonas Malmberg, justitieråd i Högsta domstolen, tidigare professor i arbetsrätt vid Uppsala universitet och ordförande i Arbetsdomstolen.

Erland Olauson, ordförande för OpO-gruppen inom industrin och tidigare bland annat LO:s avtalssekreterare.

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)