Arbetsuppgifter:

Du får en central roll på myndigheten och ser till att myndighetens användning av IT och annan teknisk utrustning fungerar på ett tillfredställande sätt. Det handlar om såväl strategiska som driftsmässiga frågor och innefattar ett helhetsansvar för myndighetens IT-stöd. Du kommer också att delta i och vissa fall leda såväl interna som externa utvecklingsprojekt inom IT.

Du administrerar och samordnar underhåll av IT-miljön tillsammans med vår IT-driftsleverantör och övriga leverantörer av IT-relaterade tjänster. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa IT-säkerheten, se till att vår IT-miljö, telefoni, våra applikationer och licenser är uppdaterade samt att hantera användarkonton och behörigheter.

Du fungerar som första kontaktpunkt gällande tekniska frågor från medarbetarna och ger användarstöd i sådant som rör IT på kontoret. Du tar ansvar för supportfrågor och incidenter och löser dem tillsammans med våra leverantörer. Du ser också till att övrig teknisk utrustning på kontoret fungerar såsom kopiatorer och mötesutrustning.

Du köper in IT-utrustning såsom datorer, skärmar, smartphones och annan teknisk utrustning till kontoret. Du sammanställer kravspecifikationer vid upphandling av olika IT-relaterade tjänster och teknisk utrustning. Du ansvarar för kravställning mot leverantörer och är den som följer upp deras arbete.

Du ansvarar för IT-säkerhetsfrågor och samordnar arbetet både i samarbete med våra leverantörer och internt på myndigheten. Arbetet innefattar också ansvar för på myndigheten övriga förekommande säkerhetsfrågor samt medverkan i arbetet med informationssäkerhet. Du genomför och följer upp riskanalyser och tar fram myndighetens policys, riktlinjer och andra styrande dokument inom IT och på säkerhetsområdet. Här ingår också uppgifter som avser myndighetens skalskydd såsom larm- och passersystem.

Eftersom Medlingsinstitutet är en liten organisation kan också andra arbetsuppgifter inom det administrativa området förekomma.

Kvalifikationer:

  • Relevant utbildning inom IT eller gedigen praktisk erfarenhet av arbete med IT-frågor.
  • Erfarenhet av arbete med IT-frågor hos myndighet eller i annan liknande verksamhet.
  • Erfarenhet av att vara kravställare mot externa leverantörer.
  • Goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.

Meriterande:

  • Erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor, inklusive informationssäkerhet.
  • Erfarenhet av upphandling av IT-system och IT-drift.
  • Erfarenhet av digitaliseringsfrågor.

För att trivas i rollen som IT-samordnare är det viktigt att vara självgående men att du även har lätt att samarbeta med olika typer av människor och är serviceinriktad. Du tycker om att arbeta med problemlösning och teknisk support. Vi värdesätter noggrannhet, hög ansvarskänsla och förmåga att kunna strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Medlingsinstitutet tillämpar individuell lönesättning och sex månaders provanställning.

Om Medlingsinstitutet:

Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har till uppgift att medla i arbetstvister, verka för en väl fungerande lönebildning samt ansvara för den officiella lönestatistiken. Vi är elva medarbetare och har kontor i Gamla stan i Stockholm.

Ansökan:

Ansök med CV och personligt brev senast den 13 februari 2023 till info@mi.se
Ange diarienummer 2023/10 i ämnes­raden för e-post.

Frågor om tjänsten besvaras av generaldirektör Irene Wennemo, e-post: irene.wennemo@mi.se eller tel. 08-545 292 41 och övriga frågor av administrationsansvarig Tiina Virtanen, e-post: tiina.virtanen@mi.se eller tel. 08-545 292 49.

Vi har valt annonseringskanaler för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare.

Välkommen med din ansökan!

Länkar:

Prenumerera på Medlingsinstitutets månadsvisa nyhetsbrev (Get a Newsletter)