Den nya föreskriften om konjunkturlönestatistik, som kommer att ersätta en föreskrift från 2012, innebär att de företag som ska lämna uppgifter till den statistiken ska lämna dessa till Statistiska centralbyrån (SCB) den femtonde dagen i månaden i stället för den tjugofemte dagen i månaden. Den nya föreskriften om bonus och andra oregelbundna ersättningar, som kommer att ersätta en föreskrift från 2010, innebär att de företag som ska lämna uppgifter till den statistiken ska lämna dessa den 15 september året efter redovisningsåret i stället för den 5 maj året efter redovisningsåret. Medlingsinstitutets föreskrifter ges ut i SCB:s författningssamling. Den nya föreskriften om konjunkturlönestatistik (SCB-FS 2019:21) träder i kraft den 1 februari 2020 och den nya föreskriften om bonus och andra oregelbundna ersättningar (SCB-FS 2019:22) träder i kraft den 1 januari 2020.