Nyhetsarkiv: Dec 2019

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med oktober månad i år. Löneökningstakten så här långt i år är därmed densamma som helåret 2018.

Begränsade öppettider

Övrigt

Medlingsinstitutets kansli har öppet mellan klockan 9 och 11 på vardagarna den 23-31 december.