Den internationella konfliktstatistiken är av ojämn kvalitet och mäts på olika sätt, så det är vanskligt att göra en jämförelse. I de nordiska länderna är statistiken mer jämförbar. Ett genomsnitt av åren 2007 till 2018 visar att Sverige har betydligt färre förlorade arbetsdagar än de nordiska grannländerna – trots att arbetsmarknaden är betydligt större.

Förlorade arbetsdagar, årligt genomsnitt 2007-2018

Sverige17 671
Norge109 246
Danmark253 300
Finland90 177