Det finns olika sätt att lagstifta om lägstlöner. Antingen kan staten lagstifta om vilken lägsta lön som gäller eller låta fack och arbetsgivare i en bransch förhandla fram löner som sedan ”allmängiltigförklaras” och gäller alla.

Sverige har valt en tredje väg och låtit arbetsmarknadens parter – alltså fack och arbetsgivarorganisationer – ta ansvaret för lönerna.

Dokument

Urval av överenskommelser om lägsta löner i avtal (pdf)

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna (pdf)