Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. april 2024

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,2 procent i april jämfört med samma månad förra året.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I denna rapport presenteras utfallen för 2023.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. mars 2024

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,5 procent i mars jämfört med samma månad förra året.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2024

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,2 procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Löneläget mars 2024

PUBLIKATION

Lönerna ökar något snabbare än industrimärket och i takt med lönerna i USA, trots att ekonomin växer snabbare där. Lönerna bromsade in i euroområdet under pandemiåren, men har ökat något snabbare än i Sverige det senaste året. Det är lågkonjunktur i Sverige men den lägre inflationen har gjort att reallönerna och hushållens förtroende för ekonomin är på uppgång.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. december 2023

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,4 procent i december jämfört med samma månad förra året.

Årsrapport för 2023

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet publicerar varje år en rapport om avtalsrörelsen och lönebildningen. Detta är den tjugotredje rapporten, de första publicerades i februari 2002.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2023

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,3 procent i november jämfört med samma månad förra året.

Löneutvecklingen t.o.m. oktober 2023

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,2 procent i oktober jämfört med samma månad förra året.