Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Löneläget december 2023

PUBLIKATION

Löneökningstakten har tilltagit i Sverige sedan nya löneavtal tecknades under våren. Det tredje kvartalet ökade de svenska lönerna i takt med lönerna i omvärlden. Dessutom har inflationen sjunkit så pass mycket att reallönerna inte minskar längre.

Löneläget oktober 2023

PUBLIKATION

Löneläget beskriver översiktligt löneutvecklingen i Sverige och omvärlden, konkurrenskraften samt konjunktur-, inflations- och valutautvecklingen.

Different collective agreements

PUBLIKATION

Collective agreements regulate wages, employment conditions and other aspects of the relationship between employer and employee. They are concluded between an employer organisation or an employer and a labour union.

Gender pay gap 2022

PUBLIKATION

The gender pay gap amounted to 9.9 percent in 2022. That means that there was no change compared to 2021 and that the gender pay gap has been mostly unchanged since 2019. The average monthly wage amounted to SEK 36,200 among women and SEK 40,200 among men. This means that women’s average wage corresponded to 90.1 percent of men’s average monthly wage in 2022.