Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Reallönerna tar fart

NYHET

Lönestatistik

Lönerna i hela ekonomin ökade med 4,5 procent i mars 2024 jämfört med samma månad året innan. – För första gången på två och ett halvt år ökar nu lönerna snabbare än konsumentprisindex inklusive räntekostnader, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. mars 2024

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,5 procent i mars jämfört med samma månad förra året.

Medlingsinstitutets uppgifter vid krig eller krigsfara

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

En ny arbetsrättslig beredskapslag är ute på remiss och Medlingsinstitutet har yttrat sig över de delar som handlar om medlingsverksamhet och möjligheterna att begränsa arbetskonflikter.

Nordiska medlingsinstitut i fokus för OECD

NYHET

Lönebildning

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet får i uppdrag av regeringen att delta i ett OECD-projekt om medlingsinstitut i Norden. Syftet är att öka den internationella förståelsen för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Parterna närmar sig nästa avtalsrörelse från en styrkeposition

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Nästa vår kommer det bli en avtalsrörelse för hela arbetsmarknaden – både för privat och offentlig sektor. Det kommer självklart inte vara okomplicerat. Parterna kan dock närma sig denna stora avtalsrörelse från ett styrkeläge. Industriavtalet och den samordnade lönebildningen har visat att den klarar att vara med och bryta inflationsuppgången och vända reallönesänkningar till höjningar. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Vad räknas i konfliktstatistiken?

NYHET

Medling och konflikt

Förlorade arbetsdagar är det internationellt vedertagna sättet att mäta konflikter på arbetsmarknaden. Men vad ryms i detta mått? Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson förklarar.