Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Medlare utsedda i vårdtvist

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i tvisten mellan Vårdförbundet och Sobona om ett nytt kollektivavtal mellan parterna.

Avtal för kommuner och regioner klart efter medling

NYHET

Medling och konflikt

Kommunal och SKR/Sobona har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om ett nytt kollektivavtal för kommuner och regioner. Detta innebär att de aviserade stridsåtgärderna dras tillbaka.

Globalt intresse för medlingsinstitut

NYHET

GD:s blogg

Lönebildning

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo noterar ett ökat intresse i världen för olika typer av medlingsmyndigheter. Till exempel menar OECD att medlingsinstitut är ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter och få arbetsmarknaden att fungera bättre.

Vinstandelen minskar i industrin

NYHET

Lönestatistik

Vinstandelen i svenskt näringsliv minskade under andra hälften av 2023, främst på grund av försämrade marginaler i industrin. Samma utveckling kan också ses i euroområdet.

De medlar i tvist om avtal för kommuner och regioner

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och SKR/Sobona om ett nytt kollektivavtal för kommuner och regioner.

Goda utsikter för reallöneökningar

NYHET

Lönestatistik

Lönerna stiger nu snabbare än priserna i Sverige och i flera jämförbara länder. Det tyder på att reallönerna kommer att öka stadigt framöver.

Så går en lokal medling till

NYHET

Medling och konflikt

Medlingsinstitutets fasta medlare Kurt Eriksson berättar hur en lokal medling går till och om vad som skiljer medlingsarbetet i en lokal tvist från detsamma i förbundsförhandlingar.

Så medlar man i Danmark

NYHET

Medling och konflikt

De nordiska arbetsmarknadsmodellerna liknar varandra på flera sätt, bl.a. genom den stora betydelse kollektivavtalen har för reglering av villkoren på arbetsmarknaden. Samtliga nordiska länder har också en statlig medlingsinstitution. Men formerna för medlingen och graden av statliga ingrepp i arbetsmarknadskonflikter skiljer sig åt en del mellan länderna. I denna artikel ges en kortfattad beskrivning av förhållandena i Danmark.

Löneläget mars 2024

PUBLIKATION

Lönerna ökar något snabbare än industrimärket och i takt med lönerna i USA, trots att ekonomin växer snabbare där. Lönerna bromsade in i euroområdet under pandemiåren, men har ökat något snabbare än i Sverige det senaste året. Det är lågkonjunktur i Sverige men den lägre inflationen har gjort att reallönerna och hushållens förtroende för ekonomin är på uppgång.

Stabilt trots stora förändringar

NYHET

GD:s blogg

Kollektivavtal

Medlingsinstitutets nya statistik över kollektivavtalstäckning ger nya och bättre möjligheter för oss att förstå oss på arbetsmarknaden. Dessutom visar den att den svenska modellen för att få till goda villkor på arbetsmarknaden fortfarande fungerar väl trots att vi de senaste åren har sett stora och snabba förändringar, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.