Publicerat

Här hittar du våra publikationer, remissvar och nyhetsartiklar. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Stabil löneökningstakt ger ökade reallöner

NYHET

Lönestatistik

Lönerna i hela ekonomin ökade med 4,2 procent i april 2024 jämfört med samma månad året innan. – Industrins kostnadsmärke minskade till 3,3 procent, men lönerna ökar snabbare än så, säger Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. april 2024

PUBLIKATION

I denna rapport går vi igenom den senaste statistiken för löneutvecklingen i Sverige. Lönerna ökade med 4,2 procent i april jämfört med samma månad förra året.

Vårdavtal klart efter medling

NYHET

Medling och konflikt

Vårdförbundet och Sobona/SKR har accepterat medlarnas hemställan och är nu överens om ett nytt kollektivavtal. Detta innebär att de pågående stridsåtgärderna dras tillbaka.

Privata tjänstemän jobbar mest på distans

NYHET

Lönestatistik

Distansarbete är mest utbrett bland tjänstemän i privat sektor och där är det fler män än kvinnor som jobbar hemifrån. Sett till hela arbetsmarknaden arbetar dock kvinnor i större utsträckning på distans än män. Det visar en ny analys från Medlingsinstitutet.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023

PUBLIKATION

Medlingsinstitutet har sedan 2001 årligen analyserat löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I denna rapport presenteras utfallen för 2023.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 10 procent

NYHET

Lönestatistik

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023 uppgick till 10,0 procent. Det innebar en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2022. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Sedan 2019 har löneskillnaden i princip varit oförändrad.

Förhandlingsstruktur – hur ser avtalskopplingarna ut?

NYHET

Kollektivavtal

Det finns cirka 100 centrala förbundsparter som tecknar omkring 620 kollektivavtal om löner och allmänna villkor. Ibland genomför förbunden avtalsförhandlingarna inom ramen för olika samverkansorgan. Här redovisar vi de avtalskopplingar som finns mellan arbetsmarknadens parter.

EU: Samverka med parterna

NYHET

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Om Sverige ska få ett större genomslag för sina positioner i förhandlingarna i EU behöver regeringen och oppositionen jobba bättre ihop och ha en bättre samverkan med arbetsmarknadens parter när det gäller arbetsmarknadsfrågorna. Det skriver Medlingsinstitutets GD i ett blogginlägg.

Jämföra löner över tid – i procent eller kronor?

NYHET

Lönestatistik

För att jämföra hur löner och löneskillnader förändras över tid är den procentuella förändringen oftast det mest lämpliga sättet att räkna på, eftersom det tar hänsyn till inflationen. Medlingsinstitutets makroekonom Petter Hällberg förklarar.