Generaldirektör: Irene Wennemo

Medlingsinstitutet inrättades år 2000.

Nio anställda. Cirka 30 medlare tillgängliga för medlingsuppdrag.

Beläget i Gamla stan i Stockholm.

Uppdrag: att verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för Sveriges officiella lönestatistik.