2023

Fler veckor med omställningsstudiestöd för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29) (pdf, 36 kb)

2021

2020

2019