Svenska myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen publicera en förteckning över myndighetens öppna data.

Här listas de sidor på Medlingsinstitutets webbplats som innehåller öppna data (i form av excel-filer):

Konjunkturlönestatistik

Här kan du ta del av statistik som visar lönernas utveckling månad för månad och på årsbasis.

Gå till sidan konjunkturlönestatistik

Gällande kollektivavtal

Här kan du se vilka avtal arbetsmarknadens parter har med varandra och vilken giltighetstid avtalen har.

Gällande kollektivavtal

Elektroniskt inhämtande av öppna data är avgiftsfritt.