Bilderna är fria att publicera med angivande av fotograf. Har du frågor om bilderna? Kontakta Karin Fjell Hager.

Irene Wennemo, generaldirektör
Foto: PMAGI/Linnea Carlsson
Irene Wennemo, generaldirektör
Foto: PMAGI/Linnea Carlsson
Petter Hällberg, nationalekonom
Foto: Karin Fjell Hager
Per Ewaldsson, chefsjurist
Foto: Medlingsinstitutet
Porträtt på John Ekberg
John Ekberg, statistikansvarig
Foto: Medlingsinstitutet

Christian Kjellström, utredare och nationalekonom
Foto: Medlingsinstitutet