Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som styrs av lag, instruktion och regleringsbrev. Här finns ett antal dokument och länkar för den som vill förstå vår verksamhet.

Alla regleringsbrev sedan 2003

Instruktion för Medlingsinstitutet (2007:912)

Propositionen “Lönebildning för full sysselsättning” (1999/2000:32) som föregick inrättandet av Medlingsinstitutet

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister

Medling och lönebildning (SOU: 1998:141)

God sed vid lönebildning (SOU 2006:32) som utvärderar Medlingsinstitutets fem första år