På vår Youtubekanal dokumenteras våra viktigaste konferenser och seminarier. Här finns också kortare aktuella inslag.

Instagram är en kanal för information från Medlingsinstitutet om arbetsmarknaden och vår verksamhet. Eftersom vi är en liten myndighet med begränsade resurser har vi inte möjlighet att svara på inlägg i sociala medier. Därför har vi valt att stänga av funktionen för inlägg på Instagram.