Avsikten är att remissinstanserna ska kunna ge lagstiftaren ökad kunskap inför ett lagförslag och perspektiv på förslagets konsekvenser.

Så här har Medlingsinstitutet svarat på remisser sedan 2017.

2019

2018

2017