Ansökningstiden till tjänsten som utredare har gått ut.