Växel: 08-545 292 40 (vardagar 9:00-11:30 och 13:00-15:00)

Expeditionstid: Tills vidare 9:00-11:00
Postadress: Box 1236, 111 82 Stockholm
Bud och besök: Österlånggatan 43, 111 31 Stockholm
E-faktura: PEPPOL: 0007: 2021005174
Organisationsnummer: 202100-5174

Våra mejladresser är: fornamn.efternamn@mi.se

Begäran om offentliga handlingar ställs till info@mi.se

Personuppgiftsbehandling vid kontakter med Medlingsinstitutet

Här är vi som jobbar på Medlingsinstitutet:

Bild på generaldirektören Irene Wennemo

Generaldirektör

Irene Wennemo

Fråga mig om myndigheten och lönebildningen

Telefon: 08-545 292 41
Mobil: 073-514 44 43

Chefsjurist

Per Ewaldsson

Fråga mig om medling och konflikt

Telefon: 08-545 292 47
Mobil: 070-423 37 34
Poträtt på Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54

Utredare

Peter Beijron

Fråga mig om lönestatistik

Telefon: 08-545 292 44
Mobil: 073-507 57 00
Porträtt på John Ekberg

Statistikansvarig

John Ekberg

Fråga mig om löner och löneskillnader

Telefon: 08-545 292 42
Mobil: 070-751 74 53

Utredare

Anna Fransson

Fråga mig om kollektivavtalstäckning och organisationsgrad

Telefon: 08-580 80 451
Mobil: 076-301 57 57
Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om makroekonomi, lönestatistik och lönebildning

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40
Porträttt på Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Christian Kjellström

Fråga mig om kollektivavtal

Telefon: 08-545 292 46
Mobil: 076-037 32 83

Utredare (projektanställd)

Johanna Palm

Telefon: 08-580 804 50
Mobil: 072-322 86 86
Porträtt på Gunilla Pettersson

Administratör/registrator

Gunilla Pettersson

Fråga mig om inkomna handlingar, varsel och om konferenser. Begäran om offentliga handlingar skickar du till info@mi.se

Telefon: 08-545 292 48
Mobil: 073-535 11 87

Administrationsansvarig

Tiina Virtanen

Fråga mig om ekonomi, budget och upphandling

Telefon: 08-545 292 49
Mobil: 070-309 86 86