Nyhetsarkiv: Löner

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020.

Löneskillnaden minskar

Löner

Pressmeddelande

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari-mars 2020, jämfört med samma månader 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars i år.

Löneutvecklingen under år 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under helåret 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med december månad förra året. Löneökningstakten 2019 var därmed något högre än helåret 2018.

Löneutvecklingen till och med november 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under de första elva månaderna 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med november månad förra året. Löneökningstakten år 2019 är därmed så här långt densamma som för helåret 2018.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löner

Övrigt

Kollektivavtalens lägsta löner verkar påverka hela arbetsmarknaden – även där det inte finns kollektivavtal. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med oktober månad i år. Löneökningstakten så här långt i år är därmed densamma som helåret 2018.