Nyhetsarkiv: Löner

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med september 2020

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,4 procent under perioden april–september jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

Löneutvecklingen till och med augusti 2020

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-augusti jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

Korttidsarbetet viktigt verktyg

Avtal

Löner

Övrigt

Pressmeddelande

Precis som i andra EU-länder har korttidsarbete blivit ett av de viktigaste verktygen för att mildra effekterna på arbetsmarknaden av covid-19-pandemin. På mycket kort tid förhandlade fack och arbetsgivare fram nya avtal efter att regeringen presenterat reformen.

Så påverkar pandemin löneutvecklingen

Löner

Pressmeddelande

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit dramatisk sedan fack och arbetsgivare i våras sköt upp avtalsrörelsen. När förhandlingarna nu återupptas har löneökningstakten halverats och antalet timavlönade har minskat med 140 000.

Lönerna ökade långsamt även i juli

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade i genomsnitt med 1,3 procent under perioden april-juli jämfört med samma period förra året, enligt preliminära siffror.

Pandemin halverade löneökningstakten

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020.

Löneskillnaden minskar

Löner

Pressmeddelande

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. Medlingsinstitutets årliga rapport visar att skillnaden var 9,9 procent år 2019.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari-mars 2020, jämfört med samma månader 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars i år.