Nyhetsarkiv: Löner

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Löner

Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen första halvåret 2021

Löner

Pressmeddelande

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen till och med april 2021

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,4 procent under årets första fyra månader, jämfört med motsvarande period 2020, enligt preliminär statistik.

Löneutvecklingen första kvartalet 2021

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,2 procent under det första kvartalet 2021, jämfört med första kvartalet 2020, enligt den första preliminära statistiken.

Löneutvecklingen till och med februari 2021

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,1 procent under januari och februari 2021, jämfört med samma månader 2020, enligt den första preliminära statistiken.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed den lägsta som hittills uppmätts för ett enskilt år.