Nyhetsarkiv: Löner

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen under år 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under helåret 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med december månad förra året. Löneökningstakten 2019 var därmed något högre än helåret 2018.

Löneutvecklingen till och med november 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under de första elva månaderna 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med november månad förra året. Löneökningstakten år 2019 är därmed så här långt densamma som för helåret 2018.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löner

Övrigt

Kollektivavtalens lägsta löner verkar påverka hela arbetsmarknaden – även där det inte finns kollektivavtal. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med oktober månad i år. Löneökningstakten så här långt i år är därmed densamma som helåret 2018.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med september månad i år. Löneökningstakten är därmed lika hög så här långt i år som under helåret 2018.

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Löner

Pressmeddelande

En låg ökning av produktiviteten efter finanskrisen 2008 är den viktigaste orsaken till att utrymmet för löneökningar har krympt. Lönebildningen har anpassats främst genom lägre påslag i den lokala lönebildningen utöver de centralt avtalade löneökningarna. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Löneutvecklingen till och med augusti 2019

Löner

Övrigt

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med augusti månad i år.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.