Gå till vår Youtubekanal för att se våra konferenser i efterhand. Länk till Youtube

På Youtube finns också en presentation av rapporten om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019.

Textad presentation av Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2019.