På Medlingsinstitutets Youtubekanal dokumenteras våra konferenser. Den 2 oktober 2020 hade vi till exempel en webbkonferens där vi presenterade två egna rapporter (om korttidsarbete och om löneutvecklingen under pandemin) och där också Riksbanken och Konjunkturinstitutet medverkade.

Medlingsinstitutet finns också på Instagram. Eftersom vi inte har resurser att bevaka flödet på sociala medier har vi stängt kommentarsfunktionen.

Här är länkar till några av våra konferenser på Youtube.

Pandemin och ekonomin, Medlingsinstitutets konferens i oktober 2020
Presentation om rapporten om löneskillnad mellan kvinnor och män i juni 2020
Debatt om europeiska minimilöner från konfrensen om Medlingsinstitutets årsrapport från februari 2020.