På Medlingsinstitutets Youtubekanal dokumenteras våra konferenser. Den 20 februari 2020 diskuterade bland annat Katarina Areskoug Mascarenas från EU-kommissionens Stockholmsrepresentation och företrädare för arbetsmarknadens parter EU:s förslag om minimilöner.

Medlingsinstitutet finns också på Instagram. Eftersom vi inte har resurser att bevaka flödet på sociala medier har vi stängt kommentarsfunktionen.