Nyhetsarkiv: Jan 2020

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med november 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under de första elva månaderna 2019, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med november månad förra året. Löneökningstakten år 2019 är därmed så här långt densamma som för helåret 2018.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löner

Övrigt

Kollektivavtalens lägsta löner verkar påverka hela arbetsmarknaden – även där det inte finns kollektivavtal. Det visar en rapport som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.