Nyhetsarkiv: 2019

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med oktober månad i år. Löneökningstakten så här långt i år är därmed densamma som helåret 2018.

Begränsade öppettider

Övrigt

Medlingsinstitutets kansli har öppet mellan klockan 9 och 11 på vardagarna den 23-31 december.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Löner

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med september månad i år. Löneökningstakten är därmed lika hög så här långt i år som under helåret 2018.

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Löner

Pressmeddelande

En låg ökning av produktiviteten efter finanskrisen 2008 är den viktigaste orsaken till att utrymmet för löneökningar har krympt. Lönebildningen har anpassats främst genom lägre påslag i den lokala lönebildningen utöver de centralt avtalade löneökningarna. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Sjöbo Autoplåt tecknar avtal

Avtal

Sjöbo Autoplåt har tecknat ett kollektivavtal med IF Metall och därmed återkallar IF Metall sitt varsel om stridsåtgärder.

Löneutvecklingen till och med augusti 2019

Löner

Övrigt

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med augusti månad i år.

Krav på kollektivavtal med Sjöbo Autoplåt

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där IF Metall kräver kollektivavtal med Sjöbo Autoplåt i Sjöbo och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertids blockad.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Löneutvecklingen till och med juni 2019

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.