Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt tal. Konferensen börjar klockan 9.