Stridsåtgärderna mot bolaget har därmed dragits tillbaka. Ett nytt hängavtal gäller från den 1 januari 2019.