Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform.

Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti