Svensk Pilotförening kräver kollektivavtal för de piloter som är baserade i Sverige och att svensk arbetsrätt tillämpas för dem.

Strejken är också en sympatiåtgärd med Irish Air Line Pilots Association som varslat om strejk under samma dag eftersom det råder oenighet om piloternas arbetsvillkor.