Gunnar hade flera uppdrag för Medlingsinstitutet, men var aktiv som medlare också långt innan Medlingsinstitutet inrättades.