Nyhetsarkiv: dec 2018

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Löner

Pressmeddelande

Under årets första tio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för oktober. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Elektrikerförbundet återtar varsel

Avtal

Svenska Elektrikerförbundet återtar sitt varsel om strejk mot TH:s Hushållsservice i Skövde sedan parterna tecknat kollektivavtal.