GS hade varslat om strejk från den 11 januari för sina krav på nytt avtal. Efter överenskommelsen är också medlingen avslutad och parterna kommer att på egen hand fortsätta sina förhandlingar.

Medlare i tvisten var Ralf Larsson.