Seko hade utöst en blockad mot nyanställning och inhyrning och en strejk var varslad till den 16 november. Blockadåtgärderna avbryts och strejkenvarslet dras tillbaka.

Avtalet är treårigt. Medlare i förhandlingen har varit Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren.