Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2016 och innehåller fakta om bland annat förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, jämställdhet och konkurrenskraft.