Parterna tecknade ett treårigt avtal utan att ett medlarbud lades. Seko hade varslat om strejk från den 17 maj.

Medlare i förhandlingen var Claes Stråth och Gunilla Runnquist.